Les cookies tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i puguis navegar-hi. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis ja seleccionats per tu, com les teves preferències de privadesa. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització sobre això. A través de la configuració del vostre navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d'aquest tipus de cookies, si bé aquest bloqueig afectarà el funcionament correcte de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d'anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis es fan servir més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor, adaptant-se als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora contínua. Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.


Les cookies de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l'idioma en què se't presenta la informació, les seccions marcades com preferides, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la personalització de la mateixa en base a les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l'idioma que hagis triat anteriorment), la qual cosa contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte. {*


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web en base a criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així, per exemple, si se t'ha mostrat diverses vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.


Les cookies de publicitat comportamental ens permeten obtenir informació basada en l'observació dels teus hàbits i comportaments de navegació a la web, a fi de poder mostrar continguts publicitaris que s'ajustin millor als teus gustos i interessos personals. Perquè ho entenguis de manera molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves darreres cerques a la web estiguessin relacionades amb literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Per tant, activant aquest tipus de cookies, la publicitat que us mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les vostres cerques, gustos i interessos, ajustant-se per tant exclusivament a tu. Podeu activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, estant desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de manera molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves darreres cerques a la web estiguessin relacionades amb literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Per tant, activant aquest tipus de cookies, la publicitat que us mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les vostres cerques, gustos i interessos, ajustant-se per tant exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, i estar desactivat per defecte. *}

GUARDAR

Benvinguda a la informació bàsica sobre les galetes de la pàgina web responsabilitat de l'empresa: La Brocada Serveis SL
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per personalitzar el contingut i les funcions dels nostres serveis de manera que les seves visites siguin més còmodes i tinguin més sentit, així com per analitzar la navegació dels clients.
Pots acceptar totes aquestes cookies prement el botó ACCEPTAR o configurar-les o rebutjar-ne l'ús clicant a l'apartat CONFIGURACIÓ DE COOKIES.
Si vols més informació, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de la nostra pàgina web.

Legal

IDENTIDAD DEL TITULAR DEL WEB La Brocada Serveis S.L. es una entidad mercantil con domicilio en Manresa, y C.I.F. Nº B-66405887 y teléfono 686108724.

La utilización de esta página web así como las de los subdominios y/o directorios (en adelante conjuntamente denominados el "Sitio") queda sometida tanto a las presentes Condiciones Generales de Uso, como a las condiciones particulares propias (en adelante, las "Condiciones Particulares") que, según los casos, puedan regir la utilización de determinados servicios ofertados en la misma. Por lo tanto, con anterioridad a la utilización de dichos servicios, el Usuario también habrá de leer atentamente tanto este Aviso Legal como, en su caso, las correspondientes Condiciones Particulares. Asimismo, la utilización del Sitio se encuentra sometida igualmente a todos los avisos, reglamentos de uso e instrucciones, que puestos en conocimiento del Usuario por La Brocada Serveis S.L. sustituyan, completen y/o modifique las presentes Condiciones Generales de Uso. Por el mero uso del Sitio o de cualquiera de los sitios incluidos en la página web el Usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las presentes Condiciones Generales de Uso.

Por ello, si las consideraciones detalladas en este Aviso Legal no son de su conformidad, rogamos no haga uso del Sitio, ya que cualquier uso que haga del mismo o de los servicios y contenidos en él implicará la aceptación de los términos legales recogidos en este texto.
<br
La Brocada Serveis S.L. se reserva el derecho a realizar cambios en el Sitio sin previo aviso, con el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los contenidos del Sitio o de su diseño. Los contenidos y servicios del Sitio se actualizan periódicamente. Debido a que la actualización de la información no es inmediata, le sugerimos que compruebe siempre la vigencia y exactitud de la información, servicios y contenidos recogidos en el Sitio. Asimismo, las condiciones y términos que se recogen en el presente Aviso Legal pueden variar, por lo que le invitamos a que revise estos términos cuando visite de nuevo el Sitio.

CONDICIÓN DE USUARIO La utilización del Sitio atribuye la condición de Usuario del Sitio (en adelante, el "Usuario") e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas tanto en el presente Aviso Legal como en la Política de Privacidad.

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO El Usuario se compromete a utilizar los Servicios del Sitio de acuerdo con los términos expresados en el presente Aviso Legal, siendo responsable de su uso correcto. Sin perjuicio de lo que se expone a continuación, el Usuario se obliga a no utilizar el Sitio para la prestación de servicios, la realización de actividades publicitarias o de explotación comercial.<br
VERACIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL USUARIO Algunos de los servicios ofertados requieren el previo registro del Usuario, para cuya utilización deberá darse de alta como Usuario de la web de La Brocada Serveis S.L., debiendo para ello leer y aceptar expresamente, en el momento anterior a efectuar su alta en el servicio, las condiciones de registro y la Política de Privacidad. Toda la información que facilite el Usuario deberá ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para el registro y acceso a determinados servicios. Será asimismo responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada a La Brocada Serveis S.L. permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, a la situación real del Usuario. En todo caso el Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a La Brocada Serveis S.L. o a terceros por la información que facilite.

Todo aquel que envíe comunicaciones a este sitio web o a sus propietarios será responsable del contenido de éstas, también en lo que se refiere a su veracidad y precisión, no haciéndose, por tanto, responsable La Brocada Serveis S.L. de la información y contenidos introducidos por terceros. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, La Brocada Serveis S.L. se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad para colaborar de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al propietario del sitio web.

USO DE LOS CONTENIDOS DEL SITIO El Usuario se obliga a no utilizar el Sitio ni los servicios ofertados en o a través del mismo para la realización de actividades contrarias a las leyes, a la moral, al orden público, lesivas de los derechos e intereses de terceros o que de cualquier otra forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización del Sitio.

El Usuario que actúe contra la imagen, buen nombre o reputación de La Brocada Serveis S.L., así como quien utilice ilícita o fraudulentamente los diseños, logos o contenidos del Sitio y/o viole en cualquier forma los derechos de propiedad intelectual e industrial del Sitio o de los contenidos y servicios de la misma, será responsable frente a La Brocada Serveis S.L. de su actuación. A los efectos aquí previstos se entenderá por contenidos, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente En particular, el Usuario se compromete a abstenerse de:
a) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;
b) Suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el ¨copyright¨ y demás datos identificativos de la reserva de derechos de La Brocada Serveis S.L. o de sus titulares.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Tanto el diseño del Sitio y sus códigos fuente, como los logos, marcas, y demás signos distintivos que aparecen en el mismo, pertenecen a La Brocada Serveis S.L. o entidades colaboradoras y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. Igualmente están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial las imágenes, logos y melodías, etc. contenidos en el servidor de La Brocada Serveis S.L. En ningún momento podrá entenderse que el uso o acceso al Sitio y/o a los servicios ofertados en el mismo atribuyen al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización de La Brocada Serveis S.L. La licencia de uso de cualquier contenido de este Sitio otorgada al usuario se limita a la descarga por parte del usuario de dicho contenido y el uso profesional del mismo, siempre que los citados contenidos permanezcan íntegros.

La Brocada Serveis S.L. declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros; por ello, si considera que este sitio pudiera estar violando sus derechos, rogamos se ponga en contacto con La Brocada Serveis S.L. en la siguiente dirección de e-mail vinsdelbages@vinsdelbages.com

FRAMES La Brocada Serveis S.L. prohíbe expresamente la realización de ¨framings¨ o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de su Sitio.

PRIVACIDAD La Brocada Serveis S.L. cumple con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal y con cualquier otra normativa vigente en la materia, y mantiene una Política de Privacidad sobre los datos personales, en la que se describe, principalmente, el uso que La Brocada Serveis S.L. hace de los datos de carácter personal, se informa al Usuario detalladamente de las circunstancias esenciales de dicho uso y de las medidas de seguridad que se aplican a sus datos de carácter personal para evitar que terceros no autorizados puedan acceder a ellos.

La Brocada Serveis S.L. podrá utilizar ¨cookies¨. Las ¨cookies¨ son ficheros de texto que los ordenadores mandan a su disco duro para facilitar a su ordenador un acceso más rápido a la página web seleccionada. La finalidad de las ¨cookies¨ de La Brocada Serveis S.L. es personalizar los servicios que le ofrecemos, facilitándole información que pueda ser de su interés. Las ¨cookies¨ no extraen información de su ordenador, ni determinan donde se encuentra Ud. Si a pesar de ello, Ud. no desea que se instale en su disco duro una ¨cookie¨, solicitamos configure el navegador de su ordenador para no recibirlas. Sin embargo, le hacemos notar que, en todo caso, la calidad de funcionamiento de la página web puede disminuir.

RESPONSABILIDADES DE La Brocada Serveis S.L.

La Brocada Serveis S.L. ha creado el Sitio vinsdelbages.com para la difusión de su actividad y para l venta de sus productos, pero no puede controlar la utilización del mismo de forma distinta a la prevista en el presente Aviso Legal; por tanto el acceso al Sitio y el uso correcto de la información contenida en el mismo son responsabilidad de quien realiza estas acciones, no siendo responsable La Brocada Serveis S.L. por el uso incorrecto, ilícito o negligente que del mismo pudiere hacer el Usuario, ni del conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Sitio y de los servicios. Asimismo, La Brocada Serveis S.L. tampoco será responsable de los perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un Usuario en cualquier clase de comunicación realizada a través del Sitio.

UTILIZACIÓN DE CONTENIDOS La Brocada Serveis S.L. facilita todos los contenidos de su Sitio de buena fe y realizará sus mejores esfuerzos para que los mismos estén permanentemente actualizados y vigentes; no obstante, La Brocada Serveis S.L. no puede asumir responsabilidad alguna respecto al uso o acceso que realicen los Usuarios fuera del ámbito al que se dirige el Sitio, cuya responsabilidad final recaerá sobre el Usuario.

VIRUS La Brocada Serveis S.L. se compromete a aplicar todas las medidas necesarias para intentar garantizar al Usuario la ausencia de virus, gusanos, caballos de Troya y elementos similares en su Sitio. No obstante, estas medidas no son infalibles y, por ello, no puede asegurar totalmente la ausencia de dichos elementos nocivos. En consecuencia, La Brocada Serveis S.L. no será responsable de los daños que los mismos pudieran producir al Usuario.

FALLOS TECNOLÓGICOS La Brocada Serveis S.L. ha concluido todos los contratos necesarios para la continuidad de su Sitio y realizará sus mejores esfuerzos para que el mismo no sufra interrupciones, pero no puede garantizar la ausencia de fallos tecnológicos, ni la permanente disponibilidad del Sitio y de los servicios contenidos en él y, en consecuencia, no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que puedan generarse por la falta de disponibilidad y por los fallos en el acceso ocasionados por desconexiones, averías, sobrecargas o caídas de la red no imputables a La Brocada Serveis S.L.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del presente Sitio, será la ley española. Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita al Sitio o del uso de los servicios que en él se puedan ofertar, La Brocada Serveis S.L. y el Usuario acuerdan someterse a los Jueces y Tribunales de domicilio del Usuario, siempre que el mismo esté situado en territorio español.

LINKS O HIPERENLACES La Brocada Serveis S.L. le facilita el acceso a otras páginas web que consideramos pueden ser de su interés. El objetivo de dichos enlaces es únicamente facilitarle la búsqueda de los recursos que le puedan interesar a través de Internet. No obstante, algunas de dichas páginas no pertenecen a La Brocada Serveis S.L. ni se hace una revisión de sus contenidos, por lo que en ningún momento se podrá considerar a La Brocada Serveis S.L. como responsable de las mismas, del funcionamiento de la página enlazada o de los posibles daños que puedan derivarse del acceso o uso de la misma.

DURACIÓN Y TERMINACIÓN La prestación del servicio del Sitio y los demás servicios ofertados en el mismo tiene, en principio, una duración indefinida. La Brocada Serveis S.L. podrá, no obstante, dar por terminada o suspender la prestación del servicio del Sitio y/o de cualquiera de los servicios en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las correspondientes Condiciones Particulares. A tal efecto, La Brocada Serveis S.L. comunicará dicha circunstancia en la pantalla de acceso al servicio con un preaviso de quince días.

La Brocada Serveis S.L. se reserva, asimismo, el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y condiciones del Sitio, así como los servicios del mismo y las condiciones requeridas para su utilización.